HMS kurs for Ledere

1181102_to_release_2Arbeidsmiljøloven (AML) pålegger arbeidsgiver (bedriftens øverste leder) å gjennomgå, og kunne dokumentere, gjennomført opplæring i helse, miljø og sikkerhet (§3-5):

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Ulike oppgaver tilknyttet HMS-arbeidet kan delegeres til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgiverens ansvar. Plikten til å gjennomføre HMS opplæring er personlig og kan dermed ikke deligeres. Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven blir overholdt.

Arbeidsgiver skal kunne dokumentere at relevant HMS utdanning er utført og bestått overfor Arbeidstilsynet. I tillegg skal arbeidsgiver kunne dokumentere at HMS arbeid er en integrert del av det daglige virke i bedriften. Dette gjøres ved fremvisning av internkontrollsystem eller HMS håndbok.

Les mer om vårt HMS kurs her.

HMS kurset gjennomføres i tre enkle steg:

  1. Sett deg inn i lover og regler: Vi har gjort dette lett og oversiktlig på denne siden.
  2. Gjennomfør “kunnskapstesten”: Dette gjøre her på denne nettsiden. Når testen er fullført, fyll inn dine kontaktdetaljer. Du vil deretter få en epost som bekrefter kurset, samt en vedlagt faktura som må betales innen forfall. I eposten finner du også en link til internkontrollsystemet.
  3. Vi sender deg kursbevis for gjennomført HMS utdanning pr post.

Start Hms kurset