Om HMSkursonline.net

4816852799_612570e491-300x225HMSkursonline.net er et samarbeid med HMSdirekte.no.

I vårt samarbeid legger vi stor vekt på å tilby en enkel, tilpasset og effektiv måte å komme i gang med helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i din bedrift.

Butikkhjelp.com har mange års erfaring med ledelse og butikkdrift, og har hjulpet en rekke bedrifter i SMB markedet med å effektivisere driften, spare penger og dermed øke bunnlinjen. Helse, Miljø og sikkerhet, med tilhørende rutiner og kontinuerlig foukus, er i så måte viktige elementer. Som resultat av dette samarbeidet har Butikkhjelp.com gleden av å kunne tilby tilpassede HMS kurs som til en hver tid forholder seg til retningslinjene gitt av arbeidstilsynet og således tilfredsstiller kravene de stiller til HMS opplæring.

HMSdirekte har både lang ledererfaring i bedrifter i tillegg til lang erfaring med å tilby effektiv HMS utdanning. HMSdirekte har en utdannet ledere i både offentlig og privat sektor. Noen eksempler er Tide, Bravida, Bergen byfornyelse, Sjøforsvaret og Apotekerforeningen.

Kontakt Butikkhjelp.no:

Epost: kontakt@butikkhjelp.no
Telefon: (+47) 45907300

Kontakt HMSdirekte.no:

Epost: post@hmsdirekte.no
Telefon: 484 01 121